3.9/5 (15/27 Deltagarna svarade)
Kursbeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på service- eller skadeverkstad och som kommer att genomföra eller ha ansvar för service och reparationsarbeten på mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med mindre än 3 kilo köldmedium i motorfordon och som därför har för avsikt att genomgå examinationsprov för att kunna ansöka hos INCERT om certifiering i Kategori V. Myndighetskravet är att varje verkstad där service och reparationsarbeten på mobil kyla utförs måste ha minst en certifierad person anställd som utför arbetet eller som alltid ska finnas på plats om arbetet utförs av icke certifierad personal för att ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar ska få utföras. Denna utbildning vänder sig till Service- eller skadeverkstäder som utför någon typ av ingrepp (arbete) i mobila kyl- och luftkonditioneringsanläggningar i kategori V (med mindre än 3 kg köldmedium). OBS! Det måste finnas minst en certifierad person på varje arbetsplats. Innehåll Grundläggande kännedom om: - AC-utrustnings funktion - användningen av AC i fordon - hantering av köldmedier - tömning, fyllning, läcksökning och driftsättning Kunskap om lagar och förordningar: - fluorerade växthusgaser - bestämmelserna i EU förordningen samt direktiven Förkunskapskrav Viktigt! Utbildningen kräver matematikkunskaper och läsförståelse motsvarande årskurs 9. Utan detta är det mycket svårt att tillgodogöra sig utbildningen. Utbildningsmaterial kommer att skickas ut så att ni kan läsa på inför utbildningen. För att ni ska bli  godkända och få ert certifikat är det viktigt att ni kommer väl förberedda till utbildningen då det är mycket som ni ska lära er på dessa dagar. Kurslängd Utbildning dag1-3 EXAMINATIONSPROV Examination dag 4 Examinationsprov ligger vanligtvis dagen efter att utbildningen är avslutad. Efter godkänd examination ansöker du om personcertifikat och eventuellt företagscertifikat.

Kursens syfte och mål

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha erhållit kunskaper om manuell, halvautomatisk och helautomatisk AC-utrustning, samt känna till de regler om fluorerade växthusgaser som gäller enligt myndighetskraven.

Text på kursintyget

Deltagaren har tagit del av information gällande AC-system och utrustning, hantering av florocerande gaser och en rad andra relevanta ämnen som krävs vid en kommande examination.

Kompetensens relevans
Annan information
Denna kurs hålls: Swedish
Svårighetsgrad: 3
Kursvaraktighet: 4 Dagar

Mån 02 Okt 2023 - Tor 05 Okt 2023

Vi har 2 Platser kvar
Total antal platser
3
Deltagare
1
Väntelista
0
Kursprogram
2023-10-02 Mon

AC- Sollentuna Hammarbacken 8, Sollentuna, Sweden

  • 08:00 - 17:00 Utbildningen hålls av Lärare AC
2023-10-03 Tue

AC- Sollentuna Hammarbacken 8, Sollentuna, Sweden

  • 08:00 - 17:00 Utbildningen hålls av Lärare AC
2023-10-04 Wed

AC- Sollentuna Hammarbacken 8, Sollentuna, Sweden

  • 08:00 - 19:00 Utbildningen hålls av Lärare AC
2023-10-05 Thu

AC- Sollentuna Hammarbacken 8, Sollentuna, Sweden

  • 08:00 - 17:00 Utbildningen hålls av Lärare AC
Din lärare välkomnar dig

Lärare AC

utb@promeister.com

+46456654321

Ytterligare kursdatum