4.8/5 (2/4 Deltagarna svarade)
Kursbeskrivning

OBS! Detta är samma kurs som gick i trailer på E+ turnen 2021-2022 OBS!

OBS! För att delta i den praktiska utbildningen MÅSTE deltagaren ha utfört HVT E+ Självstudier, deltagare som ej utfört Självstudierna innan kursstart kommer att nekas deltagande och debiteras hela kursavgiften. OBS!

Kursen riktar sig mot verkstäder och mekaniker som skall jobba med högvoltsbilar och skall frånkoppla högvoltssystemet för att kunna demontera och montera högvoltskomponenter. Vi kommer genomföra säker frånkoppling på system med mekanisk och diagnosfrånkoppling. Vi går även igenom högvoltssystemets olika komponenters funktioner. Kursen följer Godkänd Bilverkstads rekommendationer och även Branschstandarden. Kursen består av ett webinar och självstudier sedan avslutar man med 1 ½ dag praktik.

Kursens syfte och mål

Efter avlutad kurs och godkänt prov så skall deltagaren kunna genomföra och dokumentera en säker frånkoppling av fordon med mekanisk och diagnosfrånkoppling enligt biltillverkarens anvisningar. Deltagaren skall även förstå vilka komponenter som ingår i systemet och deras funktioner.

Text på kursintyget

Deltagaren har, med godkänt resultat, genomgått utbildning enligt kraven i Branschstandard- Säker hantering av högvoltssystem i elfordon.

Kompetensens relevans
Annan information
Denna kurs hålls: Swedish
Svårighetsgrad: 2
Kursvaraktighet: 2 Dagar
Förutsättningar
Avslutade E-kurs/-er
Ingen översättning

Tis 07 Nov 2023 - Ons 08 Nov 2023

Vi har 4 Platser kvar
Total antal platser
6
Deltagare
2
Väntelista
0
Kursprogram
2023-11-07 Tue

HVT Umeå (Utbildningscenter) Spårvägen 2, 901 31 Umeå, Sweden

  • 09:00 - 16:00 Utbildningen hålls av Glenn Nilsson
2023-11-08 Wed

HVT Umeå (Utbildningscenter) Spårvägen 2, 901 31 Umeå, Sweden

  • 08:00 - 12:00 Utbildningen hålls av Glenn Nilsson
Din lärare välkomnar dig

Glenn Nilsson

glenn.nilsson@promeister.com

+46702497984

Ytterligare kursdatum