SV EN FI
Tillbaka till login

Integritetspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi värnar om din integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna administrera ditt användarkonto, för att kunna tillhandahålla utbildningar samt för att kunna marknadsföra våra kurser och utbildningar. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att kunna genomföra utbildningen. För att kunna genomföra giltiga certifieringar via certifieringsorgan kommer vi även att behandla ditt personnummer.

Vilka uppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, utbildningshistorik, testresultat samt övriga upplysningar såsom kostpreferenser.

Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter till dess att du återkallar ditt samtycke. Efter 24 månader kommer vi att kontakta dig för att fråga om du fortfarande vill finnas kvar i vårt register.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?  Klicka här för att få veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Tillbaka till login